PG Alumni

List of students successfully completed their Post Graduation from the Department of Mechanical Engineering

Entry No. Student Name
1999MEP001 BHOOPATHI A.
1999MEP002 AKSHAT S. PRAKASH
1999MEP003 AMBARISH SRIVASTAVA
1999MEP004 ANIL KUMAR SHUKLA
1999MEP005 DURAIWIN VINOD JACOB
1999MEP006 MAHESH GURUNATH HAMNE
1999MEP007 G. HEMATH KUMAR
1999MEP008 KANDI SARITHA
1999MEP009 MANDEEP KUMAWAT
1999MEP010 MANOJ SONI
1999MEP012 SAJJANSINGH RAMSINGH CHAVAN
1999MEP013 SANJEEV KUMAR
1999MEP015 U. V. N. RAVI
1999MEP016 VIJAYENDER SINGH
1999MEP017 VIVEK PANDEY
1999MEP018 YELCHURU BHASKAR
2000MEP001 CHANDAN KUMAR SARKAR
2000MEP002 VISHAL SONI
2000MEP003 BHOGI REDDY HARI PRASAD REDDY
2000MEP004 PAYGUDE SAMEER SURESH
2000MEP005 ANKUR GUPTA
2000MEP006 VIKAS KUMAR
2000MEP007 MURALI MOHAN REDDY NAGELLA
2000MEP008 SANJIV KUMAR MISHRA
2000MEP009 NAVAL KISHOR
2000MEP010 MANDAR ASHOKRAO GAVALI
2000MEP011 RITESHKUMAR DURLBHJI MANDAVIYA
2000MEP012 PREETI CHOUDHARY
2000MEP015 MILIND GAJANAN KULKARNI
2000MEP016 MANISH KUMAR JAISWAL
2000MEP018 SURINDER RAINA
2000MEP019 NARESH DAYANAND KAMBLE
2000MEP020 SURESH BABU M.
2000MEP021 ASHWIN GAJANANRAO MOHADIKAR
2000MEP022 DHIRAJ BARMA
2000MEP023 PANKAJ KUMAR SHRIVASTAVA
2000MEP024 SANJEEV DIWAN
2000MEP025 P. A. FITZ GERALD AMIRTHARAJ
2000MEP026 SHEIKH GHULAM MOHAMMAD
2000MEP027 RAJESH JESUDOSS HYNES N.
2000MEP028 ANIL KUMAR DAS
2001MEP001 BHUTADA PRAKASH MUKUNDAS
2001MEP002 ANAND KUMAR SAWDIA
2001MEP003 SRINIVASA RAO PERUMALLA
2001MEP005 SHAMSHODDIN SHAIK
2001MEP008 RAHUL SAXENA
2001MEP009 RAMBABU YELLA
2001MEP011 RAJESH UPADHYAY
2001MEP013 HEMANT CHOUHAN
2001MEP014 WAGHMARE SUNIL UTTAMRAO