Ex-faculty members

List of Faculty members who had contributed to the growth of the department since its inception

Agarwal Ram KumarJuneja SandeepRamesh A.
Agarwal R.S.Kanda ArunRao J.S.
Agarwal D.P.Kodali R.B.Rao U.R.K.
Agrawal V.P.Kumar SusheelRao P.N.
Ahuja B.K.Luthra S.P.Raju K.Ravi
Arora C.P.Kundra T.K.Ribeiro Rahul
Asnani N.T.Mahadevan B.Sachdeva Bakshi Lal
Athre KrishnaMahajan J.M.Sagar Rakesh
Bansal O.P.Mahadevan B.Saluja S.N.
Chopra S.K.Malhotra AshokSaraf Sujit Kumar
Bhaskar AtulMathur H.B.Seth Bhartendu
Dhingra C.M.Moore N.P.W.Shahabuddin Johara
Dhar P.L.Mishra AshutoshSharma J.P.
Echempati RaghuMittal R.N.Sharma P.B.
Garg R.D.Mullick S.C.Sinha Dipendra K.
Gaur R.R.Nakra B.C.Sud Y.C.
Gupta S.K.Parmar R.S.Subramanyam J.P.
Gupta J.M.Prasad L.V.Tewari N.K.
Gupta K.N.Pujara K.K.Vrat Prem
Gupta O.P.Rai LajpatWadhwa S.
Juneja B.L.Raju K. RaviYahya S.M.