Ex-faculty members

List of Faculty members who had contributed to the growth of the department since its inception

Agarwal Ram KumarJuneja SandeepRaju K. RaviYahya S.M.
Agarwal R.S.Kanda ArunRamesh A.-
Agarwal D.P.Kodali R.B.Rao J.S.-
Agrawal V.P.Kumar SusheelRao U.R.K.-
Ahuja B.K.Luthra S.P.Rao P.N.-
Arora C.P.Kundra T.K.Raju K.Ravi-
Asnani N.T.Mahadevan B.Ribeiro Rahul-
Athre KrishnaMahajan J.M.Sachdeva Bakshi Lal-
Bansal O.P.Mahadevan B.Sagar Rakesh-
Chopra S.K.Malhotra AshokSaluja S.N.-
Bhaskar AtulMathur H.B.Saraf Sujit Kumar-
Dhingra C.M.Moore N.P.W.Seth Bhartendu-
Dhar P.L.Mishra AshutoshShahabuddin Johara-
Echempati RaghuMittal R.N.Sharma J.P.-
Garg R.D.Mullick S.C.Sharma P.B.-
Gaur R.R.Nakra B.C.Sinha Dipendra K.-
Gupta S.K.Parmar R.S.Sud Y.C.-
Gupta J.M.Pandey SunilSubramanyam J.P.-
Gupta K.N.Prasad L.V.Tewari N.K.-
Gupta O.P.Pujara K.K.Vrat Prem-
Juneja B.L.Rai LajpatWadhwa S.-