Ex-non teaching staff

List of non teaching staff who had contributed to the growth of the department since its inception

Ex-non teaching staff members
A.Siva Kumar Joginder Kumar Pratap Singh Negi
Anand Swarup Kali Ram Raja Ram
Ashwani Kumar Bhardwaj Kapil Dev Khurana Rajendra Kumar Shahu
Ayodhya Parsad Kewal Krishan Gola Rajendra Singh
Ayodhya Parsad Pandey Kirpal Singh Ram Chand Dua
Azad Pal Singh Kirti Singh Ram Kishan
Bakshi Lal Sachdeva Mahendra Kumar Ram Lal
Bhagwan Das Sharma Mahendra Singh Ram Parsad
Brij Mohan Aggarwal Mahima Nand Sarwan Kumar Soni
D.C.Kushwaha Man Mohan Sham Lal Sharma
Daroga Singh Saini Mangat Singh Shiv Ram
Diwan Singh Manish Kumar Jaiswal Som Datt
Duli Chand Meena Manoj Kumar Sudershan Lal
Gamdur Singh Mulk Raj Sharma Sudhir Chander Nagar
Har Datta Singh Narender Kumar Sultan Singh
Harbansh Lal Sharma Narender Kumar Choudhary Surinder Kumar Chopra
Hukam Singh Naresh Chand Sharma Tarsem Lal Gogna
Ishwar Singh Noor-Ud-Din Tilak Chand
Jagdish Kumar Malhotra Palada Ram Tripat Ram Meena
Jai Parkash Parshottam Uma Shankar Choudhary
Jasbir Singh Kwatra Phali Ram Kuldip Singh
Madanasudaran K.N.S.BabuRishe Lal
Amrit Kaur(Ms.)Ram Pal Singh