Onroll PG Students

List of onroll PG students:
Entry No. Student Name
2013MEM8368 BINDHYACHAL PRASAD GUPTA
2013MEM8367 ARUN G
2013MEM2836 VINAY KUMAR
2013MEM2628 VIKRAM SRIVASTAVA
2013MEM2625 SURESH
2013MEM2624 SUMIT KUMAR SHRIVAS
2013MEM2622 SASANKA SEKHAR SINHA
2013MEM2620 RAVINDRA KUMAR
2013MEM2619 RANJEET KUMAR
2013MEM2618 RANDHIR KUMAR
2013MEM2616 RAMA SHANKAR PATEL
2013MEM2615 RAM NARAYAN SAHU
2013MEM2614 RAHUL NEMA
2013MEM2613 PRITAM SINGH
2013MEM2612 PANKAJ KUMAR SINGH
2013MEM2611 NAVEEN CHAND
2013MEM2610 MOHIT JAIN
2013MEM2609 MOHIT KUMAR
2013MEM2605 KISHORE MANGAL
2013MEM2604 KAPIL KUMAR GOYAL
2013MEM2603 HITENDRA SINGH
2013MEM2602 HIREN RAMESHBHAI NAKRANI
2013MEM2598 DHARMENDRA KUMAR
2013MEM2597 DEVENDRA KUMAR
2013MEM2596 ANUPAM BHATTACHARYA