Onroll UG Students

List of onroll UG students:
Entry No. Student Name
2012ME20807 VIPIN YADAV
2012ME20806 VARUN SURAPANENI
2012ME20805 TANMAY GIRISH PRADHAN
2012ME20804 SURAJ SURESH KHOT
2012ME20803 SIRRA ABHINAV PRAKASH
2012ME20802 SIDDHARTH PHOGAT
2012ME20801 SHUBHAM YADAV
2012ME20800 SHREYA RAJPAL
2012ME20799 SANKALP RAJORIA
2012ME20798 SAGAR CHOUDHARY
2012ME20797 ROHIT KATARIA
2012ME20796 ROHIT JAIN
2012ME20795 RITHIK SINGH
2012ME20794 RISHABH JAIN
2012ME20793 RAM PRATAP
2012ME20792 RAJAT GARG
2012ME20791 RAGHAV SARAN AGGARWAL
2012ME20790 PULAK MEHTA
2012ME20788 PRATEEK PARKASH
2012ME20787 NIRANJAN MEENA
2012ME20785 NAVRATTAN
2012ME20784 MADHUSOODHANAN R
2012ME20783 MADARAM NIKHIL CHAITANYA
2012ME20782 LOVISH AHUJA
2012ME20781 KONTHAM UTTAM